хидравлични цепачки

 хидравлични цепачки
info@smedtechnology.com


Когато ситуацията не позволява използването на взрив за разбиване на скални маси или бетон се използват хидравлични цепачки, чрез които се извършва контролирано раздробяване. Хидравличните цепачки работят със сила 420 тона, което позволява всяка една скала да бъде раздробена.

хидравлични цепачки

хидравлични цепачки

хидравлични цепачки