เครื่องเบ่งไฮดรอลิก

 เครื่องเบ่งไฮดรอลิก

 
เครื่องเบ่งไฮดรอลิก เป็นเครื่องมือรื้อถอนทำลาย ชิ้นหนึ่ง ที่ทำงานโดยการเบ่งขยายรูเจาะ จากการเคลื่อนที่ของลิ่ม(จากการดันของกระบอกไฮดรอลิก)และประกับลิ่ม(ประกับ ลิ่มทั้ง2ชิ้นจะแยกห่างออกจากกันเนื่องจากลิ่มพยามแทรกเข้ามาระหว่างประกับ ลิ่มทั้งสอง)
 
ในกรณีของคอนกรีตเสริิมเหล็ก ซึ่งมีเหล็กรับแรงดึงนั้น แรงดึงที่เกิดขึ้นไม่มากจนทำให้เหล็กขาดแต่จะมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวที่ผิว สัมผัสของเหล็กกับคอนกรีตนั่นหมายความว่า การรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการเบ่ง จะไม่ทำให้เหล็กเสริมในโครงสร้างเสียหาย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเจาะเสียบเหล็กและ ค่า Epoxy สำหรับงานดัดแปลงโครงสร้างอาคาร
เครื่องเบ่งไฮดรอลิก