πέτρωμα σπάζοντας υδραυλική θραυστήρας

 πέτρωμα σπάζοντας υδραυλική θραυστήρας


Με μεγάλη θραυστική ισχύ, το STL12 είναι εύκολο στη χρήση και μετακίνηση. Αποτελείται από υδραυλική αντλία, κινητήρα ηλεκτρικό, πνευματικό ή πετρελαίου, με μερικές συνδέσεις για έναν ή περισσότερους κυλίνδρους διαχωρισμού και μια δεξαμενή λαδιού 25 λίτρων. Η αντλία δουλεύει στο 2500 bar. Διαθέτει πολλαπλό διανομέα που χρησιμοποιεί όλους τους κυλίνδρους που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα ταυτοχρόνως. Η μονάδα διαχωρισμού αποτελείται από έναν υδραυλικό κύλινδρο δυο κατευθύνσεων, ο άξονας του οποίου ωθεί σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις μέχρι την ολική θραύση του υλικού. Μέχρι 10 μονάδες διαχωρισμού μπορούν να είναι συνδεδεμένες στην αντλία ταυτοχρόνως.
 
Για να χρησιμοποιήσουμε το STL12 είναι απαραίτητο να έχουμε ανοιξεί τρύπα διαμέτρου 48 ή 52 mm, ικανού βάθους ώστε να τοποθετηθεί μέσα της ένας θραυστήρας. Η αντλία αναγκάζει τον θραυστήρα να ανοίξει, σπάζοντας έτσι το πέτρωμα.

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com

 
πέτρωμα σπάζοντας υδραυλική θραυστήρας