Αδιατάρακτη κοπή

 Αδιατάρακτη κοπή


Πρόκειται για αδαμαντοφόρο μηχάνημα κοπής τοιχίου το οποίο προσφέρει άψογο αποτέλεσμα με ακρίβεια χιλιοστού σε οποιαδήποτε κοπή τοιχίου και δαπέδου οπλισμένου σκυροδέματος. Η χρήση του wall saw εξασφαλίζει κοπή χωρίς δονήσεις με ελάχιστες ή καθόλου διορθωτικές εργασίες.

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com

 
Αδιατάρακτη κοπή