เครื่องเบ่ง

 เครื่องเบ่ง 

 
เครื่องเบ่งไฮดรอลิก เป็นเครื่องมือรื้อถอนทำลาย ชิ้นหนึ่ง ที่ทำงานโดยการเบ่งขยายรูเจาะ จากการเคลื่อนที่ของลิ่ม(จากการดันของกระบอกไฮดรอลิก)และประกับลิ่ม(ประกับ ลิ่มทั้ง2ชิ้นจะแยกห่างออกจากกันเนื่องจากลิ่มพยามแทรกเข้ามาระหว่างประกับ ลิ่มทั้งสอง)
 
สำหรับการรื้อถอนนั้น การใช้เครื่องเบ่งจะทำให้งานสกัดง่ายขึ้น เนื่องจากการรื้อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแม้แต่การรื้อหินนั้น การใช้สกัดทุบเนื้อโครงสร้างที่รับ Compressive Stressได้ดีเช่นหิน หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเรื่องที่ล่าช้า จนกระทั้งมีการประยุกต์ใช้ Splitter (เครื่องเบ่ง) ในการทำลายโครงสร้างที่รับ Tensile Stress ได้เพียง10%ของ Compressive Stress เช่น หิน และ คอนกรีต ดังรูปด้านล่าง การใช้เครื่องเบ่งจะ ทำให้เกิดแรงขึ้นกับชิ้นงาน2กรณี คือ แรงอัด(เกิดที่ผิวสัมผัสของประกับลิ่มอัดใส่เนื้อคอนกรีต) และ แรงดึง(เกิดขึ้นที่ก้นของรูเจาะและลึกลงไป)

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com
เครื่องเบ่ง