Αδιατάρακτη Συρματοκοπή

 Αδιατάρακτη Συρματοκοπή


Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να καταδαφίσουμε επιλεκτικά κάποιο δομικό στοιχείο της οικοδομής χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο τμήμα αυτής. Η κατεδάφιση που παραγματοποεί γίνεται χωρίς θόρυβο και σκόνη και μπορεί να γίνει και σε δυσπρόσιτους χώρους. Εφαρμογές της μεθόδου είναι η αφαίρεση πλακών, τοιχίων, υπάρχουσας σκάλας, δοκαριών, παταριών κλπ

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com

 
Αδιατάρακτη Συρματοκοπή