Väggsågning

 Väggsågning

Här används elektriska och hydrauliska väggsågar med sågdjup upptill 500 mm.
Vid mindre sågningsarbete används även hydrauliska handsågar.
Vanligt förekommande är sågningar för dörrar och fönster samt nersågning av hela väggar.
Väggsågning