РАЗБИВАНЕ И КЪРТЕНЕ НА СКАЛНИ МАСИ И БЕТОН

 РАЗБИВАНЕ И КЪРТЕНЕ НА СКАЛНИ МАСИ И БЕТОН


Усвоили сме съвременни технологии за работа, които осигуряват мобилност и ефективност на места, където е невъзможна употребата на традиционно използваната механизация.
 
Разполагаме с хидравлични станции и цепачки SMED, които в определени условия са единствения инструмент за разрушаване на бетонови фундаменти и скали. В процеса на нашата работа спазваме всички нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com


 
РАЗБИВАНЕ И КЪРТЕНЕ НА СКАЛНИ МАСИ И БЕТОН