Olika anvandnings områden för Sprackkilar

 Olika anvandnings omrden fr Sprackkilar


  • Dela otympliga Stenar så de kan bortforslas
  • Utskjutande bergs partier
  • Tillverka Kantsten
  • Schakta bort Berg för utbyggnader
  • Ta bort berg i Källare
  • Dela  sten vid Rör gravar / Dikes utbyggnader
  • Man får resultat omgående , jämfört med Snigel dynamit

 
Olika anvandnings omrden fr Sprackkilar