Hydraulisk steinsplitting eller betongsplitting

 Hydraulisk steinsplitting eller betongsplitting


Med hydraulisk fjellsplitting, steinsplitting eller betongsplitting kommer vi til på steder hvor andre maskiner ikke kan brukes. Skal du fjerne en fjellknaus eller stor stein i hagen så kan vi gjøre det uten at hagen blir rasert, skal man bruke en gravemaskin kan man fort få ødelagt gressplen og beplantning. Med hydraulisk fjellsplitting har vi ikke større maskiner enn at vi greier å trille eller bære utstyret opp til arbeidsplassen, utstyret vårt er håndholdt verktøy.
 
Dette gjør at vi også kan fjerne fjell og stein i trange krypkjellere uten bruk av større maskiner,skal mang sprenge under hus vil en sprengning´s forsikring bli kostbar, hvis man i det hele tatt får tegnet en slik forsikring. Med hydraulisk sprengning - fjellsplitting fjerner vi fjell og stein meget effektiv med god kontroll, dette er en skånsom arbeidsmetode, uten rystelser og støy.

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com

 
Hydraulisk steinsplitting eller betongsplitting