Hydraulisk bergsprekker
 

Hydraulisk bergsprekker

info@smedtechnology.com

Hydaulisk kile som sprenger ut fjell og stein enkelt og effektivt der det ikke er muligheter/nødvendig å bruke dynamitt. 


Hydraulisk bergsprekker

Hydraulisk bergsprekker

Hydraulisk bergsprekker