Forsiktig splitting av fjell, stein og betong uten sprengning og rystelser

 Forsiktig splitting av fjell, stein og betong
uten sprengning og rystelser


Hydraulisk fjell splitting er en meget presis, effektiv og skånsom metode når man skal fjerne fjell under hus, inntil hus eller på steder hvor man ikke kan sprenge eller hvor man ikke kommer til med store maskiner.
 
Med hydraulisk fjellsplitting, steinsplitting eller betongsplitting kommer vi til på steder hvor andre maskiner ikke kan brukes. Skal du fjerne en fjellknaus eller stor stein i hagen så kan vi gjøre det uten at hagen blir rasert, skal man bruke en gravemaskin kan man fort få ødelagt gressplen og beplantning. Med hydraulisk fjellsplitting har vi ikke større maskiner enn at vi greier å trille eller bære utstyret opp til arbeidsplassen, utstyret vårt er håndholdt verktøy.

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com

 
Forsiktig splitting av fjell, stein og betong uten sprengning og rystelser