Fjellsplitting og hydraulisk sprengning av fjell

Hydraulisk sprengning Fjellsplitting

Fjellsplitting og hydraulisk sprengning av fjell

Hydraulisk sprengning Fjellsplitting påtar jobber med å sprenge ut blokker av fjell ved hjelp av hydraulisk utstyr. Fjellsplitting medfører ofte sprenging av utilgjenglige flater og derfor er dette også et risikofylt arbeid som krever fagkompetanse og erfaring. Man støter ofte på slike problemer i kjellere og inntil husvegger. Dette gir enkelte åpenbare fordeler: ingen rystelser eller vibrasjoner, ingen risiko for skader på konstruksjoner.

Fjellsplitting og hydraulisk sprengning av fjell