Fjell splitting

 Fjell splitting

 


Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com
 

Dette er et fullgodt alternativ til tradisjonell sprengning på steder der dette ikke er mulig pga risiko eller tilgjengelighet. Man støter ofte på slike problemer i kjellere, inntil husvegger og lignende, noe som gir følgende åpenbare fordeler: ingen rystelser eller vibrasjoner, ingen risiko for skader på konstruksjoner, ingen behov for kostbare forsikringer med dyre premier/høye egenandeler. ( tradisjonell sprenging inne i kjellere kan ikke forsikres i noe selskap !)

Kristiansand Bygg fjerner fjell eller betong i kjellere og ellers rundt hus/hage.

Fjellsplitting medfører ofte sprenging av utilgjengelige flater og derfor er dette også et risikofylt arbeid som krever fagkompetanse og erfaring. Man støter ofte på slike problemer i kjellere og inntil husvegger. Dette gir enkelte åpenbare fordeler: ingen rystelser eller vibrasjoner, ingen risiko for skader på konstruksjoner.

Tjenester som utføres:
• Kiling av fjell i hus eller hytte som er bygd rett på fjell
• Drenering der fjell er et problem (grunnmurmur o.l)
• Kiling av fjellnabber i hagen
• Boring av hull i fjell (primært for gjerder, armering o.l)
• Kiler og fjerner betongelementer
Fjell splitting