Deštrukčné práce s použitím trhacích klinov

  Deštrukčné práce s použitím trhacích klinov


V prípadoch, kedy je potrebné rozrušiť betónové konštrukcie zvlášť jemným spôsobom (deštrukcia oporného múra - Suché mýto, Bratislava) alebo je potrebné rozrušiť len časť konštrukcie (deštrukcia 2/3 základov stožiarov vysokého napätia - Rozvodňa Križovany), využíva firma DESTROY, s.r.o. hydraulické kliny SMED, ktorými po predchádzajúcom navŕtaní konštrukcie dochádza k jej rozrušeniu bez otrasov a vibrácii. 

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com


Deštrukčné práce s použitím trhacích klinov