Búranie, demolácia s použitím trhacích klinov

 Búranie, demolácia s použitím trhacích klinov


Rozbiť, likvidácia, zemné práce, búranie, demolácia, deštrukcia, búracie práce, asanácia, výkopy, hĺbenie, demolačné práce, úprava terénu, trhacie práce, drvenie, recyklácia suti.


V prípadoch, kedy je potrebné rozrušiť betónové konštrukcie zvlášť jemným spôsobom (deštrukcia oporného múra - Suché mýto, Bratislava) alebo je potrebné rozrušiť len časť konštrukcie (deštrukcia 2/3 základov stožiarov vysokého napätia - Rozvodňa Križovany), využíva firma DESTROY, s.r.o. hydraulické kliny SMED, ktorými po predchádzajúcom navŕtaní konštrukcie dochádza k jej rozrušeniu bez otrasov a vibrácii.

Please contact us for a quotation by:
info@smedtechnology.com
www.smedtechnology.com

 
Búranie, demolácia s použitím trhacích klinov