Betonghaltagning och sagning

Betonghåltagning och sågning

 
Vi tar upp hål i alla hårda material som armerad betong, granit, tegel mm för hissar, trapphål, dörröppningar, panoramafönster, ventilation, rörstammar osv. Vi utför golvsågning, väggsågning och vajersågning. Vi spårar även i golv och väggar för till exempel eldragningar samt slipar och flexar golvytor.
 
Betonghaltagning och sagning