Betonghåltagning Väggsåg
 Betonghaltagning Vaggsag

Betonghåltagning Väggsåg


Betonghåltagning
 
TM500 utför all slags sågning i betong, tegel, granit, lättbetong mm, för nya dörrhål, trapphål, vent-rör-elhål mm. 
 
Högfrekvent väggsåg
 
Väggsåg enl bild