Berg Sten Eller Betong Stensprackare Sprackning

Berg Sten Eller Betong Stensprackare Sprackning


Stenspräckning är ett snabbt, enkelt och bra sätt att spräcka berg, sten eller betong! I skogen, åkern, på tomten, under hus och under vatten. Stenspräckning är ett bra alternativ till traditionell bergsprängning nära el, vatten eller fjärrvärmeledningar och i andra känsliga miljöer.
Berg Sten Eller Betong Stensprackare Sprackning