Безвзривно разбиване на скала

Безвзривно разбиване на скала
info@smedtechnology.com


Когато ситуацията не позволява използването на взрив за разбиване на скални маси или бетон се използват хидравлични цепачки, чрез които се извършва контролирано раздробяване. Хидравличните цепачки работят със сила 420 тона, което позволява всяка една скала да бъде раздробена.
Безвзривно разбиване на скала

Безвзривно разбиване на скала

Безвзривно разбиване на скала